Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים אופס

תפריט

מה הפירוש בחלום של אופס

חבר חולה

לפי תודעה רוחנית חבר לא מאופס.

> חלומות נוספים המכילים 'חבר חולה'