Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים שירה

תפריט

מה הפירוש בחלום של שירה

חנוכיה

חנוכיה בחלום מסמלת בית. היא מסמלת את הבית היהודי. יש אומרים שחג החנוכה אומר: חנו ב - כה. כה לחודש. ביטוי נפוץ הוא לומר חנוכת בית. חנוכיה גדולה ועשירה בחלום מסמלת בית המפיץ אור ואהבה ושמחה וחום ומקום לגור בו. חנוכיה שבורה, בעיות בבית. לקבל חנוכיה מסמל כי אנחנו מוכנים לקנן ולהכין את ביתינו.

> חלומות נוספים המכילים 'חנוכיה'

שדה חרוש

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שבקרוב תשיגו רווחה והדרך שלכם למצב ראוי בחברה תהיה קצרה וישירה.

> חלומות נוספים המכילים 'שדה חרוש'

לידת שלישיה

לפי האמונה הרווחת לבחורה החלום מסמן שהיא תהייה עשירה, אבל לא מאושרת באהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'לידת שלישיה'

בישול אורז

לפי האמונה הרווחת לבחורה צעירה החלום מבשר התחייבויות חדשות שיעשו אותה מאושרת ועשירה.

> חלומות נוספים המכילים 'בישול אורז'