להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���� �������� ����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���� �������� ����