להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������ ������ ������ ���������� �������������� �������� �������� �������� ���� ������ ���������� ���������� ������ �����

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������ ������ ������ ���������� �������������� �������� �������� �������� ���� ������ ���������� ���������� ������ �����