להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������������ ������������������ ������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������������ ������������������ ������������ ������������������������