להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������