להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������