להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������