להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������