להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������