להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������