להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������