להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������