להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1093

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1093