להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 1103

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 1103