להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 114

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 114