להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 11978

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 11978