להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 128

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 128