להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 13461

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 13461