להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14347

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14347