להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14478

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14478