להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 14810

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 14810