להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 15815

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 15815