להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 165

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 165