להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 208

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 208