להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 218

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 218