להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 220

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 220