להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 225

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 225