להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 305

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 305