להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 330

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 330