להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 413

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 413