להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 416

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 416