להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 471

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 471