להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 496

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 496