להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 578

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 578