להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 79

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 79