להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים 8148

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של 8148