להבין את החלום Logo

סמלים המתחילים באות - ��

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ��