Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים במה - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של במה - עמוד 2

בית של זקן הזקוק לסידור

לפי האמונה הרווחת החולם/ת מתרפקים על ילדותם ועל המורשת אותה ספגו ,אך זקוקים לעשות סדר במה שספגו בבית סבתם.

> חלומות נוספים המכילים 'בית של זקן הזקוק לסידור'

כוס שבורה

לפי האמונה הרווחת מסמלת סכנה, החולם צריך להיזהר במה שהוא עומד לעשות, בכל התחומים.

> חלומות נוספים המכילים 'כוס שבורה'

תינוק כבד מאוד

לפי האמונה הרווחת יוזמה מסויימת לרעיון של החולם/ת מתחילה להתפתח במהירות, החולם/ת חשים כי זה "כבד עליהם".

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק כבד מאוד'

הסתנוורת מפנס קדמי

לפי האמונה הרווחת עליך לפעול למניעת סיבוכים בחייך, עשה זאת במהירות כדי למנוע בעיה גדולה מאוד.

> חלומות נוספים המכילים 'הסתנוורת מפנס קדמי'

הבטת לתהום

לפי האמונה הרווחת אתה נמצא בסכנה. פעל במהירות כעת, ללא חשש או שהיות. כך תמנע ממנה.

> חלומות נוספים המכילים 'הבטת לתהום'