Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים עץ - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של עץ - עמוד 2

לפיד

לפי האמונה הרווחת מסמל היטהרות דרך הארה,אמת,חיים ואת הלהבות של עקרון החיים,הלפיד מסמל את העיקרון הזיכרי המגיח מתוך העץ הניקבי.

> חלומות נוספים המכילים 'לפיד'

עץ מנגו שופע פרי

לפי האמונה הרווחת החלום רומז לחולם לחפש בסביבתו הקרובה ,אדם שיכול לייעץ לו עיצות חכמות ומועילות.

> חלומות נוספים המכילים 'עץ מנגו שופע פרי'

חולצה לבנה

לפי האמונה הרווחת החולם רואה את עצמו כאדם טהור ורוחני ובעל יכולת לייעץ לאחרים בעיניינים רוחניים. לפי האמונה הרווחת אם בצבע לבן ,החלום מסמל שינוי לטובה של מצב מסויים אצל החולם .

> חלומות נוספים המכילים 'חולצה לבנה'