Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - כ - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - כ - עמוד 2

כיור

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הצלחה ושגשוג בעסקים.

> חלומות נוספים המכילים 'כיור'

כאב שינים

לפי תודעה רוחנית מחלה

> חלומות נוספים המכילים 'כאב שינים'

כתם של דם

לפי תודעה רוחנית זהירות

> חלומות נוספים המכילים 'כתם של דם'

כלב מלשין

לפי תודעה רוחנית חבר בוגד

> חלומות נוספים המכילים 'כלב מלשין'

כוס מכסף

לפי תודעה רוחנית ברכה חסד

> חלומות נוספים המכילים 'כוס מכסף'

כרישים

לפי האמונה הרווחת רמז על אויבים מסוכנים.

> חלומות נוספים המכילים 'כרישים'

כלב בורח

לפי תודעה רוחנית חבר שעוזב

> חלומות נוספים המכילים 'כלב בורח'

כלב שותה מים

לפי תודעה רוחנית אתה נותן עזרה לחבר

> חלומות נוספים המכילים 'כלב שותה מים'

כמון

לפי האמונה הרווחת אם ראית גרעיני כמון בחלום – צפויה לך מחמאה שלא ציפית.

> חלומות נוספים המכילים 'כמון'

כריש ולויתן חגים במעגל

לפי תודעה רוחנית מאבקי כוחות אין סופיים כנראה קשור לפרנסה אן על ליבה של בחורה

> חלומות נוספים המכילים 'כריש ולויתן חגים במעגל'

כוס מים ונענע

לפי תודעה רוחנית חלום יפה חלום של שפע ובריאות

> חלומות נוספים המכילים 'כוס מים ונענע'

כלב אוכל חתול

לפי תודעה רוחנית חבר עןזר לפתור בעיה

> חלומות נוספים המכילים 'כלב אוכל חתול'

כתם אדום על חולצה

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'כתם אדום על חולצה'

כלב גור גדול בים

לפי תודעה רוחנית חבר בתחילת דרכו להצלחה .

> חלומות נוספים המכילים 'כלב גור גדול בים'

כלב אפור גדול וחמוד

לפי תודעה רוחנית חבר טוב ומבוגר

> חלומות נוספים המכילים 'כלב אפור גדול וחמוד'

כלבים קופצים עלי בשמחה

לפי תודעה רוחנית חברים , חגיגה

> חלומות נוספים המכילים 'כלבים קופצים עלי בשמחה'

כלב רץ לכיוון של י

לפי תודעה רוחנית חבר חדש

> חלומות נוספים המכילים 'כלב רץ לכיוון של י'

כלב תוקף חתול ומנסה לטרוף אותו

לפי תודעה רוחנית חבר מסייע בפתירת בעיה

> חלומות נוספים המכילים 'כלב תוקף חתול ומנסה לטרוף אותו'

כלב גדול ושחור רוצה לנשוך אותי ואני מרגיעה אותו

לפי תודעה רוחנית השתלטות על פחד או חבר

> חלומות נוספים המכילים 'כלב גדול ושחור רוצה לנשוך אותי ואני מרגיעה אותו'

כפות רגליים

לפי האמונה הרווחת לראות כפות רגליים חשופות בחלום מבשר אהבה חדשה.

> חלומות נוספים המכילים 'כפות רגליים'