Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ס - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ס - עמוד 2

סוס פצוע

לפי תודעה רוחנית מישהו שנתפס בעניך חזק פתאום נראה חלש

> חלומות נוספים המכילים 'סוס פצוע'

סוס ים יפה

לפי תודעה רוחנית פריון

> חלומות נוספים המכילים 'סוס ים יפה'

סוס דוהר

לפי תודעה רוחנית ידיעה בדרך אילך

> חלומות נוספים המכילים 'סוס דוהר'

סוס בבית

לפי תודעה רוחנית מישהו חזק ודומיננטי בבית

> חלומות נוספים המכילים 'סוס בבית'

סוס תוקף

לפי תודעה רוחנית ריכול שריכלו עליך פוגע בך

> חלומות נוספים המכילים 'סוס תוקף'

ספר כשפים

לפי תודעה רוחנית מחפש לצאת דופן

> חלומות נוספים המכילים 'ספר כשפים'

סוס נופל ומת

לפי תודעה רוחנית דיבור לט חיובי אודותיך לא מצליח

> חלומות נוספים המכילים 'סוס נופל ומת'

סוסים מעופפים

לפי תודעה רוחנית ריכולים , דיבורים

> חלומות נוספים המכילים 'סוסים מעופפים'

סלק

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום סלק, שגודל בגינה, מבשר יבול טוב השנה.

> חלומות נוספים המכילים 'סלק'

סתימה בשיניים

לפי תודעה רוחנית מחלה שלא פרצה החוצה עדיין

> חלומות נוספים המכילים 'סתימה בשיניים'

סוסה

לפי האמונה הרווחת אם בחלום הסוסה בשדה מראה - החלום מבשר הצלחה בעסקים ושותפים אמינים. לאישה צעירה החלום מבשר נישואים באושר וילדים יפים.

> חלומות נוספים המכילים 'סוסה'

סבא רוקד

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שיפור בענייניך.

> חלומות נוספים המכילים 'סבא רוקד'

סוסה שהמליטה סייח

לפי תודעה רוחנית רעיון גדול שמביא לרעיון חדש

> חלומות נוספים המכילים 'סוסה שהמליטה סייח'

ספינה

לפי האמונה הרווחת סמל לתקופה חדשה ומשמחת בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'ספינה'

סייח

לפי האמונה הרווחת צפויים לחולם זמנים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'סייח'

סוסים רתומים

לפי תודעה רוחנית הרצון והשאיפות להצלחה ( לפי הקבלה )

> חלומות נוספים המכילים 'סוסים רתומים'

סוס שוכב מת על הדרך

לפי תודעה רוחנית ידיעה שאמורה היתה להגיע אליך לא תגיע

> חלומות נוספים המכילים 'סוס שוכב מת על הדרך'

סוסים דוהרים

לפי תודעה רוחנית ריכולים ושמועות בדרך אליך

> חלומות נוספים המכילים 'סוסים דוהרים'

סיר עים מים חמים ובתוכם ירקןת מבושלים

לפי תודעה רוחנית סימן שחייך טובים

> חלומות נוספים המכילים 'סיר עים מים חמים ובתוכם ירקןת מבושלים'

ספר

לפי האמונה הרווחת צפויה לך הצלחה דרך הלימודים.

> חלומות נוספים המכילים 'ספר'