Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ת - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ת - עמוד 2

תינוק שנלד לא מזמן – בוכה

לפי האמונה הרווחת רמז לחולם על כך, שהוא יצליח להגשים את כל תכניותיו.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק שנלד לא מזמן – בוכה'

תינוק בחודש הראשון של חייו

לפי האמונה הרווחת לאישה צעירה החלום מבשר הריון בזמן הקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק בחודש הראשון של חייו'

תינוק, שנלד לפני כמה ימים, מחייך

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על סקנדל הצפוי במשפחה של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק, שנלד לפני כמה ימים, מחייך'

תיק ורוד

לפי תודעה רוחנית ורו דאהבה ציאקרת הלב , נשימה

> חלומות נוספים המכילים 'תיק ורוד'

תינוק טרם נולד

לפי תודעה רוחנית חשש מצרה שעדיין לא באה

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק טרם נולד'

תינוק קטן מאד מוחזק בכף יד

לפי תודעה רוחנית צרה קטנה באה

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק קטן מאד מוחזק בכף יד'

תותבות שיניים

לפי תודעה רוחנית צרות , חולי

> חלומות נוספים המכילים 'תותבות שיניים'

תינוק מת בידיים

לפי תודעה רוחנית בשורה לא טובה

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק מת בידיים'

תינוק במיטה

לפי תודעה רוחנית בשורה לא טובה

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק במיטה'

תלונה במישתרה

לפי תודעה רוחנית פחד שלך במציאות

> חלומות נוספים המכילים 'תלונה במישתרה'

תנין נוגס בלחי שלי

לפי תודעה רוחנית לפי הקבלה מרמה או בגידה

> חלומות נוספים המכילים 'תנין נוגס בלחי שלי'

תינוק לבוש בלבן

לפי תודעה רוחנית נאיביות

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק לבוש בלבן'

תינוק שנופל מהידיים

לפי תודעה רוחנית בשורה רעה היתה אמורה להגיע ובסוף לא

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק שנופל מהידיים'

תערוכה

לפי האמונה הרווחת לבקר תערוכה בחלום – סימן טוב. החולם יכול לסמוך על עזרתם מי אלה שאף לא קיווה לעזרתם.

> חלומות נוספים המכילים 'תערוכה'

תינק של חברים

לפי תודעה רוחנית באם הוא מוחזק ביד של מישהו זו צרה

> חלומות נוספים המכילים 'תינק של חברים'

תקיפת כלב

לפי תודעה רוחנית חבר מעביר בקורת

> חלומות נוספים המכילים 'תקיפת כלב'

תקלה במכונית

לפי תודעה רוחנית איבוד שליטה על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'תקלה במכונית'

תנין עםפה פתוח רוצה לבלוע את הבן שלי ולא מצליח

לפי תודעה רוחנית צורת ההתיחסות שלך כלפי הבן , מרוב דאגה קיימת איזה שהיא מטאפורה לדבר בעל עוצמה שלא מצליח

> חלומות נוספים המכילים 'תנין עםפה פתוח רוצה לבלוע את הבן שלי ולא מצליח'

תנינים במים

לפי תודעה רוחנית כיצד אתה רואה את חבריך לעבודה

> חלומות נוספים המכילים 'תנינים במים'

תחתונית

לפי האמונה הרווחת אם החולמת לובשת בחלום תחתונית - זה מרמז שיש לה אופי די רומנטי. אבל המציאות מכריחה אותה להיות "אישה חזקה".

> חלומות נוספים המכילים 'תחתונית'