Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ג - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ג - עמוד 2

גנבו לי תאוטו

לפי תודעה רוחנית אתה מרגיש חוסר שליטה על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'גנבו לי תאוטו'

גינה עם פרחים צבעונים

לפי תודעה רוחנית לבלוב והתחלות חדשות

> חלומות נוספים המכילים 'גינה עם פרחים צבעונים'

גשם, שמש, סתיו, אביב

לפי תודעה רוחנית התחדשות אבל אין לך סבלנות

> חלומות נוספים המכילים 'גשם, שמש, סתיו, אביב'

גלים נבוהים

לפי תודעה רוחנית שאיפות שלך בפרנסה ובהצלחה

> חלומות נוספים המכילים 'גלים נבוהים'

גזירת ציפורנים

לפי תודעה רוחנית לוקחים ממך משהו שעמלת עליו קשה

> חלומות נוספים המכילים 'גזירת ציפורנים'

גילוף

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הנאה הלא צפויה, תענוג ורווח.

> חלומות נוספים המכילים 'גילוף'

גיבור

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר מזל, הצלחה ושמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'גיבור'

גנב

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על סכנה, הפסד ואויבות.

> חלומות נוספים המכילים 'גנב'

גדה הנהר

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על השגת המטרה, הצלחה ושמחה.

> חלומות נוספים המכילים 'גדה הנהר'

גילוח

לפי תודעה רוחנית התחדשות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'גילוח'

גניבת מפתחות

לפי תודעה רוחנית מחפש דרך קלה להשיג דברים

> חלומות נוספים המכילים 'גניבת מפתחות'

גבר לבוש לבן

לפי תודעה רוחנית את חושבת בצורה נאיבית על מערכת יחסים

> חלומות נוספים המכילים 'גבר לבוש לבן'

גשר לא גמור, קטוע באמצע

לפי תודעה רוחנית גשר אתה נמצה במצב של מעבר או גישור בין שני פרקים בחייך אך אין הדבר עולה בידך לבצע גישור זה

> חלומות נוספים המכילים 'גשר לא גמור, קטוע באמצע'

גרוש לבוש במכנסיים ישנים ותפור בברכיים

לפי תודעה רוחנית יש להתנתק מהעבר ולהתחיל מחד ולא לחזור על אותן טעיות

> חלומות נוספים המכילים 'גרוש לבוש במכנסיים ישנים ותפור בברכיים'

גילחתי עם סכין גילוח ויצא דם

לפי תודעה רוחנית מבקש לעצמך התחדשות אך יש אזהרה - לא כל מה שנוצץ זהב

> חלומות נוספים המכילים 'גילחתי עם סכין גילוח ויצא דם'

גאות בים

לפי תודעה רוחנית מצפה לשינוי מהותי מבחינה כלכלית

> חלומות נוספים המכילים 'גאות בים'

גבר קירח

לפי האמונה הרווחת לאישה צעירה לראות גבר קירח בחלום זהו רמז שהיא לא צריכה למהר עם קבלת החלטה על נישואים.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר קירח'

גל מים

לפי תודעה רוחנית אפשרות להרויח כסף

> חלומות נוספים המכילים 'גל מים'

גרירת רגליים

לפי תודעה רוחנית הרגשה רגישית של אי היכולת שלך להזיז את הדברים קדימה

> חלומות נוספים המכילים 'גרירת רגליים'

גג נוטף

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר מצוקות במשפחה.

> חלומות נוספים המכילים 'גג נוטף'