Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ד - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ד - עמוד 2

דם בעיניים

לפי תודעה רוחנית מעלים עין

> חלומות נוספים המכילים 'דם בעיניים'

דם בראש

לפי תודעה רוחנית מחשבות רעות

> חלומות נוספים המכילים 'דם בראש'

דם על הרגליים

לפי תודעה רוחנית זהירות בדרכים

> חלומות נוספים המכילים 'דם על הרגליים'

דם מאף

לפי תודעה רוחנית זהירות

> חלומות נוספים המכילים 'דם מאף'

דוד מביא לי דגים חיים לבנים

לפי תודעה רוחנית אתה מצפה כי אחרים יעשו בשבילך את העבודה

> חלומות נוספים המכילים 'דוד מביא לי דגים חיים לבנים'

דגים+מים

לפי תודעה רוחנית פרנסה , כסף

> חלומות נוספים המכילים 'דגים+מים'

דם באצבע ברגל

לפי תודעה רוחנית זהירות בדרך בה אתה בוחר

> חלומות נוספים המכילים 'דם באצבע ברגל'

דגים ענקים ברשת דיג

לפי תודעה רוחנית מבקש לעצמך הצלחה כלכלית רבה

> חלומות נוספים המכילים 'דגים ענקים ברשת דיג'

דם בתוך הפה

לפי תודעה רוחנית זהירות ממה שאתה הולך לומר

> חלומות נוספים המכילים 'דם בתוך הפה'

דם מהטבור לבן זוג או לבן משפחה

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דם מהטבור לבן זוג או לבן משפחה'

דלת כחולה

לפי תודעה רוחנית פתח חדש לחיים התפתחות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'דלת כחולה'

דג אוכל דג

לפי תודעה רוחנית החלפת מקור פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'דג אוכל דג'

דם כתום

לפי תודעה רוחנית משיכה מינית מופרזת

> חלומות נוספים המכילים 'דם כתום'

דם מהאוזן

לפי תודעה רוחנית לא מקשיב

> חלומות נוספים המכילים 'דם מהאוזן'

דגים ענקים ונושכים בתוך שק

לפי תודעה רוחנית בעיות ומתחרים במקום העבודה או פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'דגים ענקים ונושכים בתוך שק'

דאייה

לפי תודעה רוחנית מחפש שלווה נפשית ושלמות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'דאייה'

דימום

לפי תודעה רוחנית זהירות

> חלומות נוספים המכילים 'דימום'

דם ביד

לפי תודעה רוחנית זהירות במשלח ידך

> חלומות נוספים המכילים 'דם ביד'

דם על הבגד

לפי תודעה רוחנית אזהרה

> חלומות נוספים המכילים 'דם על הבגד'

דימום בהריון

לפי תודעה רוחנית אזהרה לגבי רעיון חדש שבדרך יש לבדוק טוב טוב

> חלומות נוספים המכילים 'דימום בהריון'