Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ה - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ה - עמוד 2

השן

לחלום על שיניים שנופלות זה סימן למחלות שמתקרבות. שן שנפלה, סימן רע.

> חלומות נוספים המכילים 'השן'

המצבה

לפי האמונה הרווחת חלום אזהרה המצביע על צורך להיפטר מהגבלות,לבצע בדיקה עצמית והערכה עצמית מחודשת. לראות את המצבה שלך זה סימן לגלגול נשמות וסימן שמישהו שומר עלייך.

> חלומות נוספים המכילים 'המצבה'

הטבעת

הטבעת, אם היא טבעת נישואין מיצגת מחוייבות שקיימת ואנחנו מעוניינים להיפטר ממנה. אם היא טבעת רגילה, זהו סימן שאנו עלולים להישדד או לאבד משהו חשוב.

> חלומות נוספים המכילים 'הטבעת'

הנחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'הנחיריים'

הים

הרואה שרוצה הים להטביעו - ייפול בידי אויביו וירעו לו. הרואה שיחסר הים ויבש - מלך של אותה מלכות יוסר. הרואה שחסר הים - שר של אותה מדינה ימות. הרואה שהלך בים ברגליו - לא ילך למקום אחר ביום ההוא, וישמור את עצמו. הרואה שרוחץ בים - השקט יגיד. ואם המים עכורים - יריב עם אדוניו. הרואה ששט בים או בבריכה או בנהר או תוך מקווה - יתחבר עם אנשים טובים. הרואה ששט בנהר או בים ובו גלים גבוהים - אותו האיש ייהנה ממלך גדול ורב. הרואה עצמו ששט במעיין - יתחבר עם איש צדיק. ואם שתה מהם - הנאה טובה מאוד תבוא לו. הרואה עצמו שטבע בים - חולי או אובדן ממון יגיד. וי"א: צרה תעבור עליו ויינצל ממנה. וי"א: יבקש רחמים, כי אולי ימות. הרואה שרוחץ בים והמים מלוכלכים - יריב עם אדוניו, וסימן לחולי. הרואה שירוץ בים וטבע - עתיד ליפול בידי מלך רע, ורע לו. הרואה שיעוף בים וטבע - עתיד ליפול בידי מלך רע. הרואה עצמו שנפל בים - חולי יבוא לו ויתרפא. וי"א: הרואה שנפל בים או בנהרות ולא יוכל לקום - אבל יגיד. הרואה את הים סוער - ישלטו בני יפת על כל העולם - משמע אֶדומים. הרואה ים סוער בגליו - צער יגיד. הרואה ששט בים הגדול - אותו האיש ייהנה ממלך גדול ורב. הרואה שהים נחצה לשניים - יצפה לנס גדול.

> חלומות נוספים המכילים 'הים'

הכביסה

הכביסה מייצגת את המיניות באדם. אישה העושה כביסה היא אישה המעוניינת ביחסים. תולה כביסה, תמצא לה חתן.

> חלומות נוספים המכילים 'הכביסה'

האצבע

חשדות, מריבות, סכסוכים. אצבע זרת: שלום-בית.

> חלומות נוספים המכילים 'האצבע'

ההורים

נערה העומדת להינשא ורואה את הוריה בחלום: א. אם הם מחייכים - סימן טוב הוא. ב. אם פניהם קודרים - עליה לבטל את האירוסין כי סופה להתגרש. ג. הרואה אביו ואמו שמתו, אם אחר מותם - שמחה תהיה לו. ד. ואם יתנו לו משהו -שמחה גדולה יותר.

> חלומות נוספים המכילים 'ההורים'

הורים

הרואה את אביו או אימו (לאחר שמתו במציאות) - שמחה תבוא לו. ואם נתנו לו משהו - שמחה רבה תבוא לו.

> חלומות נוספים המכילים 'הורים'

החולם חונק עכבר בזמן מקלחת

לפי תודעה רוחנית איבוד פרופורציות בחייך

> חלומות נוספים המכילים 'החולם חונק עכבר בזמן מקלחת'

הייתי במופע אופרה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על פגישה עם אנשים שנפשם קרובים לנפשך, וגם נסיבות מעודדות להתפתחות ענייניך.

> חלומות נוספים המכילים 'הייתי במופע אופרה'

הנקת תינוקת

לפי האמונה הרווחת לאישה נשואה החלום מבשר שעשוע.

> חלומות נוספים המכילים 'הנקת תינוקת'

הריון זכר

לפי תודעה רוחנית מחפש את הבלתי יאמן או רעיון חדש בדרך

> חלומות נוספים המכילים 'הריון זכר'

הקאת צואה

לפי תודעה רוחנית ניקיון של הנפש והגוף

> חלומות נוספים המכילים 'הקאת צואה'

התרמת דם

לפי תודעה רוחנית זהירות

> חלומות נוספים המכילים 'התרמת דם'

הרבה נחשים ירוקים מכישים

לפי תודעה רוחנית רומנים חדשים

> חלומות נוספים המכילים 'הרבה נחשים ירוקים מכישים'

הוצאת מת מקברו

לפי תודעה רוחנית במקום להמשיך הלאה את מחפש איפה שלא צריך

> חלומות נוספים המכילים 'הוצאת מת מקברו'

השקפת הפנים במים

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום השקפת הפנים שלך במים מבשר חיים ארוכים.

> חלומות נוספים המכילים 'השקפת הפנים במים'

הייתי גיבור בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'הייתי גיבור בחלום'

הקאה

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר סקנדל או סבל ממחלה כלשהי.

> חלומות נוספים המכילים 'הקאה'