Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - ל - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - ל - עמוד 2

לטאה

לטאה בחלום זה סימן לניקיון. אדם אשר הליכלוך מפריע לו, יחלום על לטאה, גם במובן הגשמי של בית מלוכלך וגם במובן הרוחני של סדר ונקיון כפיים הטאה תסמל את הרצון לדבר אמת ולצאת נקי. החולם מסתיר משהו שהוא צריך להתוודות עליו.

> חלומות נוספים המכילים 'לטאה'

לפרדס

מסמלים חיבור אל הטבע גם אם החולם עבד בהם או רק טייל,ומביעים את תחושת השלווה והרוגע של החולם. לפרדס גם משמעות קבלית עמוקה של סוד וסתרים.

> חלומות נוספים המכילים 'לפרדס'

לנסיעה

נסיעה, אדם יוצא לדרך חדשה או סימן שעל אדם לצאת לדרך חדשה.

> חלומות נוספים המכילים 'לנסיעה'

לנשק

נשיקה בחלום יכולה להצביע על מוות אך גם יכולה להצביע עד דבר טוב, תלוי בהקשר ובחולם. במידה ואדם מסרב לנשק אותנו סימן שעלינו לשמור על עצמנו.

> חלומות נוספים המכילים 'לנשק'

לחם

על פי תלמידים, הלחם מייצג עבודה. רעב ללחם, חיפוש עבודה. לחם גדול, עבודה טובה. אוכל לחם, יימצא פרנסה.

> חלומות נוספים המכילים 'לחם'

לעיר אחרת

חלומות על עיר אחרת, נסיעה לעיר אחרת או עיר זרה הם חלומות המייצגים את הרצון לקשר פיזי נוסף וכנראה לחיי מין שאינם מספקים וחיפוש אחר הרפתקאות.

> חלומות נוספים המכילים 'לעיר אחרת'

להתאבד

כאשר החולם רואה עצמו מתאבד בחלום זה סימן שסכום כסף גדול מגיע אליו ודרך חדשה נפתחת. כאשר החולם רואה אדם אחר מתאבד, סימן שסכנה גדולה מגיעה.

> חלומות נוספים המכילים 'להתאבד'

לוטו

לחלום שזוכים בלוטו הנו חלום נפוץ מאוד, חבל שהוא כמעט אף פעם לא מתגשם. לרוב אלו חלומות בהקיץ ולא חלומות של שינה. על פי תלמידים, משחקי מזל הינם אסורים, ובכלל זה גם לוטו, פיס ושאר הימורים. עלייך להתרחק מדברים אלו ולהתקרב לאמונה, עבודה קשה פרנסה ומשפחה.

> חלומות נוספים המכילים 'לוטו'

לא מדבר איתי

כאשר מישהו לא מדבר איתך בחלום, ישנו סוד שהבחנת בו בחיים אך לא נתת לו את תשומת הלב המספיקה. משהו שאתה יודע אבל אינך מודע לו.

> חלומות נוספים המכילים 'לא מדבר איתי'

לאכל ענבים

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על כך, שקשיים, שייפלו עליכם, יחשלו את אופיכם.

> חלומות נוספים המכילים 'לאכל ענבים'

לא מוצא את הרכב

לפי תודעה רוחנית לא מוצא את דרכך בחייך

> חלומות נוספים המכילים 'לא מוצא את הרכב'

לחלום על משהו מפחיד מאוד

לפי תודעה רוחנית פחדים סמויים שלך

> חלומות נוספים המכילים 'לחלום על משהו מפחיד מאוד'

לחם שחור

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על הצלחה ורווח.

> חלומות נוספים המכילים 'לחם שחור'

לטפס על העץ

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר הצלחה ותהילה.

> חלומות נוספים המכילים 'לטפס על העץ'

לב אדום

לפי תודעה רוחנית זהירות מאהבה

> חלומות נוספים המכילים 'לב אדום'

לרחף

לפי תודעה רוחנית חופש ביטוי

> חלומות נוספים המכילים 'לרחף'

לבבות משוקלד

לפי תודעה רוחנית ייתכן אהבה למשהו כהה עור

> חלומות נוספים המכילים 'לבבות משוקלד'

לילה אחרי לילה אני חולמת חלומות שונים על אנשים מהעבר

לפי תודעה רוחנית כדאי שתסגרי את העבר ותתחיל הווה חדש מה שהיה היה

> חלומות נוספים המכילים 'לילה אחרי לילה אני חולמת חלומות שונים על אנשים מהעבר'

לעשות פרצופים

לפי האמונה הרווחת החולם צפוי לשמוח ולהיות בחברה גדולה ורועשת.

> חלומות נוספים המכילים 'לעשות פרצופים'

להתרחץ באמבטיה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על הצלחה באהבה ובכלל.

> חלומות נוספים המכילים 'להתרחץ באמבטיה'