Understand My Dreams Logo

סמלים המתחילים באות - נ - עמוד 2

תפריט

מה הפירוש בחלום של סמלים המתחילים באות - נ - עמוד 2

נפטר

לפי האמונה הרווחת אינו מציין מוות פיזי אלא חיים ארוכים ובריאים. מוות יכול לציין התחדשות של החולם בה הוא נפטר מכעסים,אכזבות,דפוסי חשיבה וכל מה שכבר אינו עובד עבורו.

> חלומות נוספים המכילים 'נפטר'

נמלה

נמלים כאשר הן מופיעות בחלום הן יכולות לייצג צרות רבות וקטנות, כמו הרבה מאוד דברים שיש לטפל בהם והרבה משימות לבצע. לסלק נמלים בחלום זה מראה שיש הרבה צרות קטנות ומשגעות. נמלים גם כן יכולות לסמל את העסקנות והעבודה הקשה. נמלה גדולה בחלום תרה שמשהו טוב עומד לקרות.

> חלומות נוספים המכילים 'נמלה'

נחש באסלה

לפי תודעה רוחנית גבר או היחס שלך למיניות

> חלומות נוספים המכילים 'נחש באסלה'

נעלים

לפי תודעה רוחנית דרך חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נעלים'

נמק ברגל

לפי תודעה רוחנית הקושי שלך לעשות משהו ומחפש אתה סיבה לא לעשותו

> חלומות נוספים המכילים 'נמק ברגל'

נחשים ומישהי מזהירה אותי מפניהם

לפי תודעה רוחנית גברים שיש להזהר מהם נמצאים בקרבתך

> חלומות נוספים המכילים 'נחשים ומישהי מזהירה אותי מפניהם'

נתנו לי מפתחות

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר עזרה לא צפויה במצב מסובך.

> חלומות נוספים המכילים 'נתנו לי מפתחות'

נחש ירוק מכיש אותי ברגל ( אני גבר )

לפי תודעה רוחנית קשור לפרנסה רעיון חדש או הזדמנות חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נחש ירוק מכיש אותי ברגל ( אני גבר )'

נחש מנסה להיכנס לנעליים שלי

לפי תודעה רוחנית גבר מנסה לתפוס את מקומך

> חלומות נוספים המכילים 'נחש מנסה להיכנס לנעליים שלי'

נמלים אדומות

לפי תודעה רוחנית זהירות מהסובבים אותך

> חלומות נוספים המכילים 'נמלים אדומות'

נחשים

לפי תודעה רוחנית פרנסה ת כסף גברים

> חלומות נוספים המכילים 'נחשים'

נהיגה מהמושב האחורי

לפי תודעה רוחנית לעשות את הבלתי יאמן - זה מה שאתה רוצה

> חלומות נוספים המכילים 'נהיגה מהמושב האחורי'

ניפילה מצוק עם רכב

לפי תודעה רוחנית איבוד שליטה על חייך

> חלומות נוספים המכילים 'ניפילה מצוק עם רכב'

נפילה ממדרגות

לפי תודעה רוחנית כשלון או הפסד

> חלומות נוספים המכילים 'נפילה ממדרגות'

נתתי מתנה לילדה של השכנה מכנס ורוד

לפי תודעה רוחנית ליבלוב תחילתה של דרך חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נתתי מתנה לילדה של השכנה מכנס ורוד'

נולדה לי תינוקת וממש אהבתי אותה

לפי תודעה רוחנית שימחה

> חלומות נוספים המכילים 'נולדה לי תינוקת וממש אהבתי אותה'

נפילה מגשר מים

לפי תודעה רוחנית שינוי בחיים פרשת דרכים

> חלומות נוספים המכילים 'נפילה מגשר מים'

נעליים אדומות

לפי תודעה רוחנית אהבה חדשה

> חלומות נוספים המכילים 'נעליים אדומות'

נחש הכיש את ביתי

לפי תודעה רוחנית פרנסה

> חלומות נוספים המכילים 'נחש הכיש את ביתי'