Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים במציאות - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של במציאות - עמוד 3

עזרה-אני מבקשת ומתחננת לעזרה

לפי תודעה רוחנית את מבקשת סיוע בחלום מפני שאולי לא מעיזה לבקש במציאות או לא מבקשת מספיק או פונה לאנשים שאכן יתנו לך סיוע. בכל מקרה את זקוקה מאוד לסיוע.

> חלומות נוספים המכילים 'עזרה-אני מבקשת ומתחננת לעזרה'

חבר שנהרג

לפי תודעה רוחנית אם הוא נהרג במציאות, סימן שמתגעגעים אליו. אם נהרג בחלום, סימן שרואים אותו משתנה.

> חלומות נוספים המכילים 'חבר שנהרג'

אני מנסה לדבר ולא יכול להוציא הגה מפה, לרוב בזמן מצוקה וקריאה לעזרה

לפי תודעה רוחנית חוסר יכולת הדיבור בחלום מצביע על מצוקה וצורך לומר במציאות. הפתרון הוא שבחלום להעיז לומר ולא לפחד. משם יחלחל למציאות.

> חלומות נוספים המכילים 'אני מנסה לדבר ולא יכול להוציא הגה מפה, לרוב בזמן מצוקה וקריאה לעזרה'

חתול אוכל עכבר בתוך רכבת נוסעת

לפי תודעה רוחנית במציאות החדשה ההפרעות והמפריעים מוזזים מהדרך שלך.

> חלומות נוספים המכילים 'חתול אוכל עכבר בתוך רכבת נוסעת'

חלומות

לפי האמונה הרווחת החלום משקף התרחקות מהמציאות,או רצון לעשות זאת,צורך לשקוע בעולם הדמיון שבא מתוך קושי להכיר במציאות.

> חלומות נוספים המכילים 'חלומות'

אב מדבר על האם / יום האם

לפי האמונה הרווחת החלום רומז על שאיפה של החולם לשיקום הסמכות שייתכן ומדוכאת ע"י דמות נשית. ייתכן והחלום משקף את רצונו של החולם כי אביו (אם עבר במציאות התקף) יחזור לאיתנו.

> חלומות נוספים המכילים 'אב מדבר על האם / יום האם'

גובה

לפי האמונה הרווחת אם ההחולם מרגיש יותר גבוה מאשר במציאות, החלום מצביע על חיים ארוכים וטובים.

> חלומות נוספים המכילים 'גובה'

השלמה

לפי האמונה הרווחת אם בחלום הופיע מישהו שהיית מסוכסך עמו, והשלמתם - הפירוש הוא לבשורות כי אכן תשלים עמו במציאות.

> חלומות נוספים המכילים 'השלמה'