Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים יהיה - עמוד 3

תפריט

מה הפירוש בחלום של יהיה - עמוד 3

הליכה בעירום בין אנשים

לפי האמונה הרווחת בקרוב תמצא עצמך בשערוריה כלשהי, או שרכילות רוחשת מאחורי גבך. מצב זה יהיה זמני בלבד, ואתה תתגבר עליו בסופו דבר, ואז יבואו ימים טובים ונעימים.

> חלומות נוספים המכילים 'הליכה בעירום בין אנשים'

השמנה

לפי האמונה הרווחת בקרוב המזל לא יהיה עמך, ועליך לא לבצע שינויים חריגים בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'השמנה'